نشست مدیران شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان با رئیس اتاق بازرگانی استان

تاریخ ارسال : 1399/6/26

نشست مدیران شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان با رئیس اتاق بازرگانی استان

اعضای هیات مدیره شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان یکشنبه 23 شهریور ماه طی نشستی با حضور مهندس گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان در مورد برنامه‌ها و اهداف مشترک گفتگو کردند.

در این نشست مهندس حسین فخاری ضمن تشکر بابت همکاری اتاق بازرگانی در برنامه‌های مشترک، خواستار ارتباط بیشتر این دو مجموعه یا همدیگر شد. مهندس گلشیرازی نیز ضمن قدردانی از فعالیت‌های شبکه پژوهش و فناوری استان از اعضای این مجموعه خواست تا ضمن تعریف فعالیت های مشترک جدید با اتاق بازرگانی استان اصفهان، در توسعه و همکاری فعالیت های اتاق بیش از پیش همکاری و همراهی کنند.

مهندس اعتباری بعد از ارائه گزارش فعالیت ها در چند ماه اخیر پیشنهادات شبکه پژوهش و فناوری استان را مطرح کرد که مقرر شد طی جلسات بعدی با حضور مدیران شوراهای اتاق این موارد پیگیری و اجرایی شود.