چهلمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران استان اصفهان برگزار شد

تاریخ ارسال : 1399/5/6

چهلمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران استان اصفهان برگزار شد

چهلمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران استان اصفهان سه شنبه 3 تیرماه 99 با همکاری مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان با رعایت فاصله اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با حضور 38 مشاور برگزار شد.