گزارش تصویری

تاریخ ارسال : 1399/6/3

گزارش تصویری

برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان و پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری