میبدی

بهنام میبدی

مشاور توسعه بین المللی و کسب و کار
برای ورود به اتاق جلسه ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/development

سعیدی

مهدی سعيدی

مشاور مالیاتی، مدیریت مالی، و مشاور مدیریت
برای ورود به اتاق جلسه ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/manage

سهیل احادیث

سهیل احادیث

مشاور فرهنگ قرض‌الحسنه و بانکداری اجتماعی
برای ورود به اتاق جلسه ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/bank

خسروی

سعید خسروی

مشاور طراحی صنعتی
برای وارد شدن به صفحه شخصی ایشان به این لینک وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/industrial

نادر محمدی

نادر محمدی

رقابت در بازار از طریق نوآوری در مدل کسب وکار وکارآفرینی
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید :
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/reghabat

مهرداد رشیدی

مهرداد رشیدی

دیجیتال مارکتینگ
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/digital

مهدی سیفی

مهدی سیفی

مدیریت در حوزه ساماندهی
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/organizing-advice

مهدي رفيعيان اصفهاني

مهدي رفيعيان اصفهاني

ساماندهی و مدیریت فرایند ها
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/process

محمد متین صدری

محمد متین صدری

برنامه ریزی برای کسب و کار، قبل و بعد از ایجاد
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/planning

محمدرضا وحی

محمدرضا وحی

نوآوری در توسعه کسب و کارو مدیریت هوشمند
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/smart

محبوبه زارعی

محبوبه زارعی

“راه اندازی و نگهداشت بسترهای آنلاین کسب وکارها (وب سایت-اپلیکیشن-شبکه های اجتماعی)”
برای وارد شدن به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/online

حجت االله گگوناني

حجت الله گگوناني

سرمایه گذاری و تجارت در گرجستان
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/georgia

علیرضا اشرف خراسانی

علیرضا اشرف خراسانی

مدیریت بازرگانی و بیمه
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/insurance

الهه شاه طالبی

الهه شاه طالبی

امور بازرگانی و فروش
برای وارد شدن به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/talebi

پیمان البرزیان مقدم

پیمان البرزیان مقدم

مشاور در زمینه مدیریت دانش و دانش بنیان
برای وارد شدن به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/knowledge

امیرحسین سوری

امیرحسین سوری

مدیر توسعه بین الملل شرکت فیوچراسکای امارات
برای وارد شدن به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/export

مهندس پایان امینی

مهندس پایان امینی

مالکیت فکری، اختراع و برند
برای وارد شدن به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/ownership

حمید رضا نیلی پور

حمید رضا نیلی پور

مشاور امور بازرگانی و فروش
برای وارد شدن به اتاق شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/nilly

مهندس محمد زاهدی

مهندس محمد زاهدی

لین استارتاپ و کسب و کار نوین
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/start-up

فهرست