محمدرضا وحی

محمدرضا وحی

نوآوری در توسعه کسب و کارو مدیریت هوشمند
برای ورود به صفحه شخصی ایشان به لینک زیر وارد شوید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/smart

دکتر سید مسعود رجایی

دکتر سید مسعود رجایی

مشاور امور بازاریابی و فروش
برای ورود به اتاق مشاوره ایشان روی لینک زیر کلیک کنید:
https://www.skyroom.online/ch/shabakeh.es/rajaee

فهرست