آموزش کاربردی قوانین کار

اگر به عنوان یک کارفرما عهده دار سرپرستی یک کارگاه هستید یا به عنوان یک پیمانکار یا یک عامل برای یک کارفرما یا شرکت مشغول به کار هستید، یا حتی اگر فعلاً بیکار هستید و به دنبال شغلی می گردید، نیاز است که حتماً با قانون کار آشنایی داشته باشید.

سرفصل های دوره:

- شناسایی افراد مشمول و غیر مشمول از منظر قانون کار

- الزامات قانون کار در مقابل افراد مشمول 

- نحوه ی صحیح عقد قرارداد با افراد مشمول و غیر مشمول

- نحوه ی صحیح اخذ مستندات کارکرد و حقوق در حین همکاری، از افراد مشمول و غیر مشمول

- نحوه ی صحیح تسویه حساب و اخذ مستندات مربوطه در پایان ماه، دوره، سال یا پایان همکاری

- نحوه ی صحیح دفاع از قرارداد و مستندات در مراجع حل اختلاف

هزینه برای پارک های علم وفناوری و مراکز رشد:153000هزارتومان

زمان برگزاری: 10و 12 آبان ماه ساعت 17:30

مدت کارگاه: 4 ساعت