استراتژی‌های توسعه کسب و کار

استراتژی بخشی از برنامه کسب و کار شما است. برنامه کسب و کار، اهداف کسب و کار را تعیین می‌کند و استراتژی کسب‌و‌کار راهی برای تحقق آن اهداف به شما می‌دهد. این استراتژی در اصل طرحی است برای رسیدن به جایی که قصد دارید بروید.

هزینه برای پارک های علم وفناوری و مراکز رشد:127000

زمان برگزاری: 28 آبان و 1 آذر ساعت 17:30