طراحی راهبردی کسب و کار مبتنی بر مدیریت دانش

مدیریت دانش با دو تعبیر شناخته می‌شود؛ مدیریت با دانش و مدیریت بر دانش. مدیریت بر دانش رویکردی از مدیریت دانشی است که به جمع‌آوری، ذخیره سازی، تبادل و به اشتراک‌گذاری آن می‌پردازد. اگرچه سودمند است اما به نوآوری، تولید دانش و متعاقبا تحولی شگرف و کارا و اثربخش در سازمان نمی‌انجامد.

سرفصل های دوره:

-مفاهیم مدیریت دانش

-مدلها و رویکردهای مدیریت دانش سازمانی

-طراحی راهبرد مدیریت دانش

- اصول برنامه ریزی استراتژیک دانش سازمانی

-اصول تدوین نقشه های دانشی

-فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان

-معیارها و ممیزی های مدیریت دانش

 

هزینه ثبت نام برای پارک های علم وفناوری و مراکز رشد:127000 هزار تومان