دوره آموزشی "مکاتبات اداری"

دوره آموزشی مکاتبات اداری

مدرس: “آرزو زحمت بران”

مولف کتاب “من منشی نیستم”

 

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی و کارشناس روابط عمومی با بیش از 17 سال سابقه در حوزه روابط عمومی

 

مدت دوره 6 ساعت

 

اطلاعات بیشتر

0991-057-4735